Tổ chức ngày hội đọc sách phát triển văn hóa trong nhà trường năm 2017 -2018

Giúp học sinh nhận thức tầm quan trọng của việc đọc sách. Khuyến khích và thúc đẩy xây dựng thói quen đọc sách và kĩ năng đọc sách cho học sinh và giáo viên trong toàn trường.

DSC00200

Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học, đọc sách tại thư viện, lớp học bằng cách vận dụng các phương pháp đọc.

DSC00207

Tăng cường nhận thức của cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của việc đọc sách và tạo điều kiện cho CMHS tham gia vào các hoạt động khuyến đọc cùng con.

DSC00214